تو کلاس اندیشه اسلامی بودیم ؛
استاد گفت قال رسول الله :
منم داد زدم : النکاحو سنتی !
نمیدونم چرا بیرونم کردن 🙁

مگه همیشه بعدش همینو نمیگن؟

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.