اگر دل تکانی و روح تکانی کرده باشیم، 
آدمی نو متولد می شود 

و اینگونه حتما، عید است و مبارک. 
بهارتان قرین نو شدنتان باشد ان شاءالله.💐

─═इई🌸ईइ═─

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.