واقعا درسته ک میگن درد ک از یه حدی بگذره انسان رو به سکوت وا میداره چقدر پر هستیم از حرفهای ناگفته
چقدر ناامیدیم از حرف زدن
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.