3 توصیه امام رضا(ع) برای روزهای پایانی ماه شعبان
آقامجتبی تهرانی در سخنانی می‌گوید: امام رضا(ع) به اباصلت در خصوص ایام پایانی شعبان می‌فرماید: بر تو باد به اینکه رو آوری به کارهایی که برای تو سود و فایده دارد. زیاد دعا بخوان و استغفار کن و قرآن تلاوت کن.

لینک

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.