اپوزیسیون‌ وطنی یا کوتوله‌های وابسته به رژیم صهیونیستی؟
روبروی نظام چیزی به نام اپوزیسیون وجود ندارد. وگرنه برای به اصطلاح انقلاب در ایران چه نیازی به درود فرستادن به یهود اشغالگر است؟ مسیر انقلاب در ایران چه ربطی به صهونیست‌ها دارد که ایرانی‌ تبارهای ضد نظام در خارج از کشور مکرراً به آستان جهودهای اورشلیم نشین مشرف می‌شوند؟

لینک

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.