یارو درباره ی پریود فیلم ساخته اسکار گرفته،
ما هنوز نوار بهداشتیارو توو پلاستیک سیاه میذاریم که کسی نفهمه دخترای ماهم پریود میشن!

پسند

بازنشر