به بزم دیگران تا کی چراغ انجمن باشی؟
شبی از در درآ ای شمع، من هم خانه‌ای دارم...

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر