یه برنامه پیشنهادی در روزهای تعطیل
اول اینکه حتما سعی کنید صبحها 5 صبح بیدار شید
لباس ورزشی بپوشید و حتما برید بیرون ورزش کنید
بعد از ورزش یه دوش بگیرید
صبحانه میل کنید
چند دقیقه کوتاه مدیتیشن کنید
بعد هیچی به اندازه مطالعه و انجام یک فرآیند یادگیری که می تونه در هر زمینه ایی باشه نمی چسبه
به نظر من بد نیست حدود ساعت نه یا ده مجددا لباس بپوشید یه پیاده روی سبک و لذت بخش برید
تا دوازده یک فعالیت انتخابی و اختیاری داشته باشید

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.