از خیالَت در دل شب‌ها
اگر غافل شوم

تا قیامت سنگسار
از خواب غفلت کن مَرا...

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر