خطرناک‌ترین مار دنیا، مار بوا یا کبری نیست،

این مارایی ان که تو آستین پرورش میدیم، بسیار سمی و کشنده

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.