بسته حمایتی دولت برای سفر عتبات محقق شد/ اختصاص ارز ۳۴ هزار تومانی به سفرهای نوروزی عتبات
با آغاز سفر نوروزی عتبات، وعده‌ دولت مبنی بر حمایت از سفرهای زیارتی به عتبات محقق و این سفرها با ارز ۳۴ هزار تومانی صورت می‌گیرد.
ارز اختصاص یافته به سفرهای نوروزی عتبات ۳۴ هزار تومان است که هزینه نهایی اعلام شده برای این سفرها نیز بر اساس نرخ ارز با این قیمت تعیین شده است. این امر در حالی است که قرار بود ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به سفرهای زیارتی عتبات اختصاص پیدا کند.

لینک

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.