‏نشاط اين بهارم بی گل رويت
چه كار آيد!؟

تو گر آيى
طَرب آيد
بهشت آيد
بهار آيد!

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر