سفر اسد به مسکو و آغاز مرحله‌ای جدید برای منطقه و سوریه
ناظران و تحلیلگران سیاسی، سفر اخیر رئیس‌جمهور سوریه به مسکو را چه از نظر مضمون و چه از نظر شرایط زمانی بی‌سابقه و به منزله آغاز مرحله‌ای جدید برای منطقه و سوریه توصیف می‌کنند.

لینک

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.