پای درس آقا| بساط پذیرایی الهی در ماه رمضان برپاست
رهبری می‌فرمایند: باید همّت بکنیم که ما وارد تالار عظیم پذیرایی خدا بشویم و سر این سفره بنشینیم. ‌پذیرایی الهی عبارت است از فراهم کردن فرصت تقرّب به خدا، یعنی از این چیزی دیگر بالاتر نیست.

لینک

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.