وقتی ديدم ‏كه از لبخندت ‏مى‌شود شعرى زيبا نوشت
‏عاشقت شدم ❤❤
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر