۹ جمله ی مهم
از فلورانس اسکاول شین:

۱- تا زمانی که خواسته هات تحقق پیدا نکردن راجع بهشون با کسی صحبت نکن.
۲- کلامتان را عوض کنید تا جهانتان عوض شود زیرا کلامتان، جهانتان است.
۳- شما تنها چیز هایی را به سوی خود جذب می‌کنید که همواره به آنها فکر می‌کنید.
۴- کسی که با خدا همراه شد، شکست ناپذیر می‌شود.
۵- خداوند به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی‌کند.
۶- تنها راهزنی که اموال زندگی را به تاراجی می‌برد افکار منفی خود اوست.
۷- اگه خودتان را باور داشته باشید، بقیه نیز شمارا باور خواهند داشت.
۸- زندگی بازگشت اندیشه ها، گفتار ها و کردار های ماست که دیر یا زود به خود ما باز می‌گردد.
۹- هر آنچه را آدمی احساس یا به وضوح تصور کند بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می‌شود.