حرف‌های ما هنوز ناتمام
تا نگاه می‌کنی
وقت رفتن است
پیش از آنکه باخبر شوی
لحظۀ عزیمت تو دیر می‌شود
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان چقدر زود
دیر می‌شود

بازنشر