همونجا که محمود درویش می‌گه:

زندگی از من میخواهد که فراموشت کنم و این چیزی است که دلم نمی‌تواند بفهمد…
دیدگاه غیرفعال شده است.