ما خط قرمزهامون رو یه روزی برای یه شخص خاص میشکونیم؛ حالا میخواد پدر مادر باشه، عشق، رفیق یا فرزند

بازنشر