نمیدونم چرا هنوز میگید «بگا رفت» یا «بگا می‌ره» یا کلا از مشتقات فعل «رفتن» برای گا استفاده می‌کنید!!
دوستان ما الان توی گا ایستادیم
دیگه چیزی از زاویه‌ء دید ما بگا نمیره. همه‌چیز بگا میاد

پسند

بازنشر