‏این که وقتی چیزی تو اتاقم گم میکنم نمیتونم سرچ کنم پیداش کنم نشون میده هنوز علم اونقدی ک باید پیشرفت نکرده

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.