یاد گرفتیم برای اونای ک می خواهن بروند راه رو باز کنم بذارم بروند هیچ کسی رو ب التماس نگاه نمی دارم دوس داشتی بمان دوست داشتی برو هر کس دنبال لیاقت خود می رود .

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.