خطاب میزنید بعدش پاک میکنید یعنی چی؟
خوب بزار باشه انلاین شدم میخونم دیه

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.