هاروکی موراکامی در مورد اسم‌ها قشنگ گفته:
برای هر کسی، یه اسم توی زندگیش هست که تا ابد هر جایی اونو بشنوه ناخودآگاه برمیگرده به همون سمت!
یا از روی ذوق، یا از روی حسرت، یا از روی نفرت...

پسند

بازنشر