اگه باهات حالش خوبه
اگه مهربونه
اگه ذوق رو تو چشمات میاره
اگه خوب میتونه اوضاع رو کننرل کنه
اگه میفهمتت
میتونی کنارش خودت باشی
اگه پا به پاش میتونی دیونگی کنی
دلیله خندهای از ته دلته
خب دستاشو بگیر
شاید دیگه نتونی این حس رو با کسی تجربه کنی

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.