❈ 🌷﷽🌷❈

( حدیث قدسی )

خداوند متعال فرمود:🌸

اى موسى! آنچه كه به خاطر من و خالصانه انجام شود، اندكِ آن هم بسيار است. و آنچه به خاطر غير من انجام گيرد، بسيارِ آن هم اندك و ناچيز است.💎💞✅

يا مُوسى ! ما اُريدَ بِهِ وَجْهى فَكَثيرٌ قَليلُهُ وَ ما اُريدَ بِهِ غَيرْى فَقَليلٌ كَثيرُهُ.💎💞✅

📚بحارالانوار ، ج 74، ص 36

بازنشر