یجاخدا♡
درنهایت همدردی میگه:
.......
《وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ》
........
"مامیدانیم سینه ات تنگ میشود!
ازآنچه که میگویند
"!...🌱