من هیچ ام و تو در تمامِ هیچِ من هم ای
برای همه روز عاشقی مان دعا میکنم تا لحظه ی وصال
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر