همیشه دلم میخواست، قدرت ذهن خوانی داشتم، فقط بدانم توی لعنتی هم مرا دوست داری
 • Joker

  تو عرضه بدار درس خود را پاس کن قدرت ذهن خوانی ات پیش کش!

 • آنا رها

  تو عرضه بدار درس خود را پاس کن قدرت ذهن خوانی ات پیش کش!

  عه تو دوباره اومدی، اموراتت نمیگذره سر بسر من نذاری؟

 • آنا رها

  تو عرضه بدار درس خود را پاس کن قدرت ذهن خوانی ات پیش کش!

  خدایی هیچ وقت فک نمیکردم ارشد اینقد سخت بلشه، رسما پوستومناکندن، شبا خواب درس و... میبینم

 • Joker

  عه تو دوباره اومدی، اموراتت نمیگذره سر بسر من نذاری؟

  دقیقا دلم برای سر به سر گذاشتن باهات تنگ شد اومدم ببینم چه پستی گذاشتی که یه حرفی بزنم حالتو بگیرم

 • Joker

  خدایی هیچ وقت فک نمیکردم ارشد اینقد سخت بلشه، رسما پوستومناکندن، شبا خواب درس و... میبینم
  ایشاالله پاره پوره بشی

 • آنا رها

  ایشاالله پاره پوره بشی

  خف نشی ایشالاااا، دلت خُنُک شد، اینقد بمن نفرین میکنی، نکنه منو دشمن خونیتم، جان خودم من غلط کردم عامو، حرص منو درمیاری جووووکرییییی کچله کله پوک، احتمالا هرکووول

 • آنا رها

  ایشاالله پاره پوره بشی

  بذار دو دیقه از اینکه درخواستتا قبول کردما پشیمون نباش، حداقل یه روز ادا ادم حسابیو رو درار، نمیمیریاااا

 • Joker

  خف نشی ایشالاااا، دلت خُنُک شد، اینقد بمن نفرین میکنی، نکنه منو دشمن خونیتم، جان خودم من غلط کردم عامو، حرص منو درمیاری جووووکرییییی کچله کله پوک، احتمالا هرکووول

  من هرکیو دوستم میدونم سر به سرش میزارم پس بدون دوستمی

  اتفاقا دلم واست تنگ شده بود اومدم سر به سرت بزارم کچل زشت بیریخت

 • آنا رها

  من هرکیو دوستم میدونم سر به سرش میزارم پس بدون دوستمی

  اتفاقا دلم واست تنگ شده بود اومدم سر به سرت بزارم کچل زشت بیریخت


  تو چلی با ادم کچل زشت بی ریخت و بی اعصابی مثی من دوس میشی

 • Joker

  تو چلی با ادم کچل زشت بی ریخت و بی اعصابی مثی من دوس میشی

  من زشت تر از توام

 • آنا رها

  من زشت تر از توام

  خوب معلومه جوکر زشته نیاز بگفتن نبود

 • Joker

  خوب معلومه جوکر زشته نیاز بگفتن نبود

  عوضی

 • Tamanna

  اون و نمی دونم ، اما من که خیلی دوستت دارم
  آخه مگه میشه شما رو دوست نداشت بااانوی دوست داشتنی

 • آنا رها

  اون و نمی دونم ، اما من که خیلی دوستت دارم
  آخه مگه میشه شما رو دوست نداشت بااانوی دوست داشتنی


  عزیز دلین شما، بخاطر خوش قلبیتانه که همه رو دوست دارین و اینقد ماهین💐💋💋💋😍😍😍🌹🌹🌹💐

 • آنا رها

  اون و نمی دونم ، اما من که خیلی دوستت دارم
  آخه مگه میشه شما رو دوست نداشت بااانوی دوست داشتنی


  منم شما رو خیلی دوست دارم 💐

 • Tamanna

  عزیز دلین شما، بخاطر خوش قلبیتانه که همه رو دوست دارین و اینقد ماهین💐💋💋💋😍😍😍🌹🌹🌹💐