یادِ آن روزها بخیر…
کرسی های آتشی……
چراغهای نفتی…..
هرچند امکانات کم بود….
اما گرم تر بودیم..!
زمستان ها برف تا کمر می بارید..
اما شادتر بودیم…!
حالا پکیج وشومینه هست
همه چیزمدرن شده…
اما انصافاً … چقدرسردمان است

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر