تیر آه ما ز گردون بگذرد
حافظ خموش ..
رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما ..
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.