گاهی بیا😊😊
نه برای دلتنگی های من
نه برای نوازش کردن لشکر سیاه گیسوانم
نه برای نگاه کردن در چشمانی که
سالهاس چشم انتظار توست
نه برای کام گرفتن از لبهایم
نه حتی برای دوست داشتن من
چون میدانم برای هیچ یک از اینها
هرگز نمی آیی
گاهی بیا
سیگاری روشن کنیم
تو برایم حرف بزن
از سیاست
فوتبال
یا حتی خاطرات سربازیت
من با چشمهای بسته
به تو گوش میدهم
در تصور اینکه
تو درحال ادای واژه ی دوستت دارم هستی😊
و کلمات تورا دستهایت تجسم میکنم
دلبرم
از تو چه پنهان من سالهای زیادیست
که با حرف های تو عشقبازی میکنم😊
گاهی بیا
نه عاشقم باش نه نوازشم کن
فقط گاهی بیا برایم حرف بزن 😊😊
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.