وقتی در ذهن خود این حقیقت را پذیرفتید که می توانید به تمام خواسته های خود دست یابید در کره زمین چیزی وجود ندارد که شما مالک آن نباشید.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.