توی این دنیا برای هرکسی جایگاهی هست،

پس جای کس دیگه ای رو نگیر، جایگاه خودتو پیدا کن🌱🤍]

بازنشر