.. دل نامه ..

ای خورشید من!
چون تو جستم خود را یافتم ، حال که خود را بجویم تو را بیابم ، چشم بر روی دارم که تو مانی و من به جان فدای آنم که این بود و نبود من ست!!

پسند

بازنشر