هيچ ‌كس تا حالا با ديدن نيمه‌ى پر ليوان چشماش آسيب نديده

يه كم مثبت باش و همين‌طور كه دارى براى نداشته‌ هات تلاش ميكنى‌ ،
به داشته‌هات فكر كن ...

بازنشر