آدمی با روانِ سالم سعی میکنه آدما رو با خودش بالا بکشه
نه اینکه نه تنها کمکی نکنه، اگر دستش بیاد خرابم کنه یکیو ( :

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.