تو و فاصله با هم یکی شدید
من و پاهام به رسیدن ناامید
کاش میشد می رسیدم تا می دیدم
تو و فاصله به هم چیا میگید؟؟؟
  • nima

    میگن دیدی چیز خاصی نبود. دنیا همینه، به همدیگه فقط اهمیت بدیم و احترام بزرایم

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.