خوشبختانه سطح فکر اکثر آدما جوری عوض شده که هیچ کس به خاطر ظاهر ،عقیده ،انتخاب به تنها بودن ،تیپای عجیب و این چیزای سطحی کس دیگه ای قضاوت نمیکنه
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.