.. دل نامه ..

ای خورشید من!
جان من در حسرت عشق توست و این دل دردمند هجرت روی توست!!
خوشا به حال کسی که ازین عشق شربتی چشید یا درین راه منزلی برید!!

در عشق تو من کیم که در منزل من
از وصل رُخت گلی دمد بر گل من

این بس نبود ز عشق تو حاصل من
کاراستهٔ وصل تو باشد دل من

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.