اسکارِ سخت‌ترین لحظه ی برخورد هم میرسه
به عادی رفتارکردن پیشِ کسی که
یه زمانی دلیلِ تمامِ دیوونگی هات بود
...

بازنشر