ماها هممون تک تک مون یادمون نمیاد اخری باری ک رفتیم برای بازی کردن تو دوران کودکی یا نوجونی اخرین بار یادمون نمیاد

پس رفیق من دوست من همیشه با ادمای زندگیتون اطرافیانتون جوری رفتار کنید ک انکار برای اخرین بار دارید بهش مهربونی میکنید حرفشو میشنوید
به قول معروف دنیا پر از رفتنای یهوییه

بازنشر