سجاد زراعتی
مرد، مجرد
۱۳۶۸/۰۳/۱۱
فوق ليسانس
دین اسلام
ايران، خراسان رضوي
زندگی با خانواده
سربازی رفته ام
سیگار نميکشم
گرایش سیاسی چپ

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.