راضیه
۸,۰۸۴ پست
۱۶ دنبال‌کننده
۱۱,۱۱۲ امتیاز
زن، مجرد
۱۳۷۸/۱۲/۰۸
بیکار
دین اسلام
گرایش سیاسی ندارم

تصاویر اخیر

اگه انگشتتوعسل کنی بزاری دهن مردم گاز میگیرن! ولی چجوری بگم؛ من تواین دنیاخیلی تاوان معرفتمودادم
هزارتاموذی باسیاست بمیره؛ ولی یه عصبی رک تب نکنه..!
مدام آزرده ات میکنند؛ ومیگویند عمدی درکارنیست؛ وتومیفهمی آنچه درکارنیست شعور است
اکثراینایی که سنگشو به سینه میزنی؛ رفیق نیستن روزهای سخت زندگیت برسه میفهمی کی چکارست؛ کی بدردبخوره؛ کی دوهزاریه؛ کی رفیقه
وای ازروزی که؛ آب زندگیت گِل آلودبشه؛ اون وقت متوجه میشی تمام آشنایان درحال ماهی گرفتنن..
بازنشر کرده است.
راجع به کسانی که وقتتو براشون می‌ذاری سختگیر باش،وقت تلف شده بدتر از پول تلف شده است!!
بازنشر کرده است.
زمانی خوشبختی لایق تومیشه؛ که خوشبختی دیگران خوشحالت کنه؛ چشم دیدن همدیگه رو داشته باشیم
بازنشر کرده است.
دوتاچیزصداش درنمیاد؛ اولی گندکاریای یه آدم پولداره؛ دومی مرگِ یه آدم ندارو فقیر
بازنشر کرده است.
بخداخودمونم میدونیم؛ که دیگه خوبی کردن فایده نداره؛ ولی ذاتمون نمیزاره
مشاهده ۵ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
ترس مااز نامردیِ روزگارنیست؛ از دورنگیِ این جماعته
دنیا به حق نه، به قدرت احترام میزاره!!
بازنشر کرده است.
با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج
آخر قدمي راست بنه اي همه جا کج

*****
مشاهده ۱۳ دیدگاه ارسالی ...
بازنشر کرده است.
بسیار سخن بود، نگفتیم و گُذشتیم
مُردیم و برفتیم و به لب، راز نیامد …

*****
بازنشر کرده است.
عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل
که تو‌ ای عشق همان پرسش بی زیرایی

قیصر امین پور
بازنشر کرده است.
کارت بانکم گم شد، رفتم بانک بسوزونمش

بانکیه گفت:« با این میانگین حسابی که تو داری

برو خودتو بسوزون، چی کار به  کارت بانکیت داری؟😐😂