rayka
۲۸ پست
۱۰ دنبال‌کننده
۵۹ امتیاز

تبلیغات

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
در زندگی مان از یک جایی به بعد
نسبت به همه چیز و همه کس بی اعتنا می شویم،
دیگر نه از کسی می رنجیم و نه به عشق کسی دل می بندیم!!
چقدر دنیا هیچ است و ما برای هیچ؛چه ها که نکردیمــ ...
هرگز کسی اینگونه فجیع به کشتنِ خود برنخاست
که من به زندگی نشستم!!!
روزی گفتیم:
فقط مرگ می تواند ما را از یکدیگر جدا کند.
مرگ دیر کرد،
و ما از یکدیگر جدا شدیمــ ...
در این جهانِ گذرا اگر شادی ای هم پیدا بشود،سهم انسان های
بی تفاوت خواهد بود و نه انسان هایِ حساس که یکسره در رنج و
عذاب اند!!!!
بزرگترین فقدان زندگی،مرگ نیست بزرگترین فقدان
آن چیزی است که در درون ما می میرد
در حالی که همچنان زنده ایم
!!!!
روح آدمـ را می جَوند تا حرف خودشان را به کرسی
بنشانند،نه به عشق فکر میکنند نه به گذشته ها،
و یادشان نمی آید که روزی روزگاری گفته اند:
"دوستت دارمــ"
_ که هستی؟
_ ته مانده ای از خودمــ

لب هایم همه چیز را پنهان می کنند
مهارتی که هیچ گاه چشمانـمـ یاد نگرفتند...
قلبی که نخواهد فراموش کند
مار زهر آلودی ست
که گوشت خود را گاز می گیرد...
گاهی گاهی گاهی
دوست داشتن یواشکی هم بد نیست
این طوری داریش با اینکه نداریش ...
دیدگاه غیرفعال شده است.
در ابتدا مردم می مردند
روحشان سردرگمـ می شد؛
حالا روح ها مرده اند
که این گونه سرگردانیمـ ...
+ بعد از بهشت،مرا به کجا خواهی برد؟
_ به زندان دیگری...
عشق یعنی
یه نفر قلب تو رو میشکنه
ولی تو هنوز با قطعه قطعه ی قلب شکستت
دوستش داری ...
  • rayka

    هر کاری میکنم که ازت متنفر بشم نمیشه که نمیشه...
    و این قسمت تلخ ماجراس ...

دیدگاه غیرفعال شده است.
شاید قلبا واسه شکسته شدن ساخته شدن ...!!!
دیدگاه غیرفعال شده است.