ثروت و سلامتی
۵۳۹ پست
۱۳ مشترک
۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۳۹
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱۴۸
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۸

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

تبلیغات

.
.
.
.
.
.
*

*******
!!!!!!!!!!!
.
.
بازنشر کرده است.
*
تا خودم نخوام کسی نمیتونه کمکم کنه تغییر کنم
**********************************************
.
  • مرتضی جهانگیر

    نه انکه برای کسی ارزش قائل نشم ـ بلکه اول برای خودم ارزش قائل بشم ـ منظور اولویت ارزش انسانها برای منه که اول خودم .

.
.
.
.