دلنوشته رزتنها

اینجا فقط جای ادمای خوبه اگه اینجایی شک نکن برگزیده شدی بیشتر

دلنوشته رزتنها
گوناگون
۱۲۶ پست
۵۷ مشترک
۳۲ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۵۷
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۹۲

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

کلید آرامش
جایی در پس افکار توست
هر "شب" که چراغ ها
را خاموش میکنی
با اندیشیدن به رویاهایت
"کلید آرامش" را روشن کن!
و ببین زیبایهای
روزی دیگر و طلوعی تازه...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
در اين عمری که ميدانی
فقط چندی تو مهمانی!
به جان و دل، تو عاشق باش
رفيقان را مراقب باش!
مراقب باش ﺗﻮ به آنی
دل موری نرنجانی
که در آخر تو ميمانی و
مشتی خاک که از آنی

میدونی چرا از بعضیا عقب موندیم؟
چون اونا منفعتو در نظر گرفتن ما معرفتو...

خدایا!
روزای سختمون رو به جایی ختم کن که بگیم: "

دیدی گفتم؟ اگه خدا بخواد، میشه... "

بازنشر کرده است.
گفتی پاییز را دوست داری
میدانستم با او نسبتی داری

هر دو مهری دارید که بر دل می نشیند
دیدگاه غیرفعال شده است.
قلب کسی رو نشکنین...
مگه آدمیزاد چند تا قلب داره
با همون یه قلب شکسته مجبور میشن تا آخر عمر زندگی کند...
‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

زاویه دید چیز عجیبیه!
‏وقتی از یکی بدت میاد ، خوبیاشو نمی‌بینی ،
‏وقتی از یکی خوشت میاد بدیاشو نمی‌بینی!
از یه جایی به بعد
یه جوری نسبت به همه سرد و بی تفاوت میشی
که خودتم کلافه می کنی
این سردی نتیجه همه گرم بودن هایی بود که نادیده گرفته شد...
بزرگ کسی است که
قلبش کودکانه
قهرش بی کینه
دوست داشتنش بی ادعا
و بخشش اش بی منت باشد
🔹این متن بسیـار زیــبا
ارزش هزار بار خواندن رو داره

🌸خداوند نمی‌پرسد
چه ماشینی سوار می شدید 
بلکه می‌پرسد
چند پیاده را سوار کردید؟

🌸خداوند نمی‌پرسد
مساحت منزلتان چقدر بوده 
بلکه می‌پرسد .
در آن خانه به چند نفر خوش آمد گفتید

🌸خداوند نمی‌پرسد .
در کمد خود چه لباسهایی داشتید
بلکه میپرسد
به چند نفر لباس پوشاندید .

🌸خداوند نمی‌پرسد .
بیشترین حقوق دریافتی شما چقدر بوده است،
بلکه می‌پرسد
برای بدست آوردن آن چقدرشخصیت خود را کنترل دادید .

🌸خداوند نمی‌پرسد
عنوان شغلی شما چه بود ،
بلکه می پرسد
چقدر سعی کردید با بیشترین توانتان بهترین کار را انجام دهید .

🌸خداوند نمی‌پرسد .
که در همسایگی چه کسی زندگی می کردید،
بلکه می پرسد
چه رفتاری با همسایگانتان داشتید .

🌸خداوند نمی‌پرسد
چند دوست داشتید،
بلکه می‌پرسد
با دوستانتان چگونه رفتار کردید .

در مورد رنگ پوستتان نمی‌پرسد ،
بلکه از شخصیت شما سئوال می کند
بازنشر کرده است.
ηαяgєѕ
خانوم‌ خاص
دوستان حقیقی در سختی ها شناخته می‌شوند ...
دوستتون دارم ❤️
بازنشر کرده است.

نباشی نمیشه ؛ نمیگذره ؛ نمیره ؛ نمیخوام ؛ نمیتونم..

و ۴ کاربر دیگر بازنشر کرده‌اند.
شکوفه های دلم با بهار وجودت شادابن...
دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.
پس از تحمل درد
کسی که به مقصد می رسد
دیگر همانی نیست که به راه افتاده بود..
بازنشر کرده است.

فقط میتونم بگم اگه توی رابطه‌ هستی
و پارتنر عزیزت مثل خودت دوست داره
تلاش بکنید که هرطور شده بهم احترام بزارید
احترام توی رابطه یعنی سند تداوم رابطه
و دومین علت تداوم داشتن ی رابطه اینکه هرکدوم از شما به کار‌ها و علایق قبل رابطه‌ای وقت بزارید
اگه دختری بودی ک با دوستاش بیرون میرفته حتما دوباره این کارو بکن
اگه پسری و برای باشگاه و فوتبالت تایم خاصی داشتی حتما ادامه بده و ترکش نکن

خودت بودن خیلی مهمه ....