رقص واژه ها

لیستی از فریادهایمان واژه های خیس بر زمین هر روز یک پست به پاس.. بیشتر

رقص واژه ها
گوناگون
۴۴,۱۰۴ پست
۳۰۲ مشترک
۱۴۷ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۵
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴
‌عهد تو و توبه من از عشق

می‌بینم و هر دو بی‌ثبات است
مگر می شود
دنیای ما را بهم ریخته آفریده باشد
خدای دانه های انار...
بسته بودم بر دلم راه نفوذ عشـق را
عشــق امـا چ‍ـون گلی  رویـید بـر دیوار دل
انگار كه در
زندگی اش جای ، ندارم
اينجاست كه
بی حاشيه بايد چمدان بست
غم مخور، معشوق اگر امروز و فردا می‌کند
‍ شیر دوراندیش با آهو مدارا می‌کند
ســـــلام
صبح شما بخیر و سلامتی باشه
امروزتون شاد و پر از خیر و برکت
امروزتون بخیر و نیکی
حال دلتون خوب
وجودتـون سبز و سلامت
زندگیتون غرق در خوشبختی
روزتـون پراز انـرژی مثبت 
الهی آمین
مشاهده ۶ دیدگاه ارسالی ...

باران گفت:
هرگز اشک هایم را ندیدی.
نمی دانست،
سویی به چشم نیست …
از کودکی گوشهایم را
به ناودانی می چسباندم،
تا صدایش را بشنوم..!عراقی بار دیگر توبه بشکست..!؟

لب ساقی صلای بوسه در داد
عراقی توبهٔ سی‌ساله بشکستای پار دوست بوده و امسال آشنا..!

حکم قضای بود و گرنه چنین بدی
خاقانی از کجا و هوای تو از کجا !؟معشوقه به رنگ روزگارست..!

بس بوالعجب و بهانه‌جویست
بس کینه‌کش و ستیزه‌کارست


گو دِل اَز ما مِهرَبانان مَشکنید
وَر نَه قاضی دَر قَضا ناِمهربانی می‌کند ...بازنشر کرده است.
دُچار تو شده است، قلبِ مَغرورَم

مشاهده ۳ دیدگاه ارسالی ...

زیبایی دنیا دل ما را نفریبد
در جام طلا زهر منوشان به من ای دوست!

از عمر گران کاست و جز رنج نیفزود
این منطق دنیاست، زیان فلسفه‌ی اوست

از من مَرَنْج گَر وسطِ دل نشاندَمَت
سائِل عزیزِ خویش، به می برد ...


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بازنشر کرده است.
همین حالا شروع کن،از جایی که هستی شروع کن،با ترس شروع کن،با درد شروع کن،با تردید شروع کن،با داشته های خودت شروع کن،
شروع کن و‌ متوقف نشو.