love

خوش اومدی به گروه خودت بیشتر

love
۴۳ پست
۱۸ مشترک
۱۱ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۴۷
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴۲
مبنای تعداد ارسال رتبه ۶۵

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

تبلیغات


عشق قلیانی‌ست با طعم خوش نعنا دو سیب

می‌کشی آزاد باشی، مبتلاتر می‌شوی

هرچه با تنهایی من آشناتر می‌شوی

دیرتر سرمی‌زنی و بی‌وفاتر می‌شوی

يه مرحله بالاتر از عشق اينه
كه مطمئن باشى
در هر شرايطى دوستش دارى ...

مرا از یاد برد آخر .

ولی من بجز او ، عالمی را بردم از یاد . . .مشکل از اونجایی شروع شد که خودش رفت اما یادش نه

ای وای...که کس با دلِ من،یار نشد...


زاین قوم،کسی مَحرم اسرار نشد


فریاد زدم از تهِ دل،لیک یکی...؛


زاین طایفه ی شب زده،بیدار نشد...


امروز را شادی بکن
از زندگی یادی بکن
قولی که در جلد کَلَک

به قلب من دادی.......چه شد؟


عشقم بهم زنگ نمیزنه و پیام نمیده،چکار کنم زنگ بزنه؟


به همه دوستان کلیکی


ماه من، غصه چرا ؟!


تو مرا داري و من


هر شب و روز ،


آرزويم همه خوشبختي توست


ماه من دل به غم دادن و از ياس سخن ها گفتن


كارآنهائي نيست كه خدا را دارند . ..


ماه من غم و اندوه اگر هم روزي ، مثل باران باريد .


يا دل شيشه اي ات ، از لب پنجره عشق ، زمين خورد و شكست، با نگاهت به خدا چتر شادي وا كن


و بگو با دل خود ، كه خدا هست ، خدا هست!


او هماني است كه در تارترين لحظه شب ، راه نوراني اميد نشانم مي داد ...


ماه من غصه اگر هست بگو تا باشد !


معني خوشبختي بودن اندوه است ...!


ولي از ياد مبر ؛


پشت هر كوه بلند سبزه زاري است پر از ياد خدا


و در آن باز كسي مي خواند ؛


كه خدا هست ، خدا هست


و چرا غصه ؟! چرا ؟!