فصل عاشقی الی

سلام بیاین پیداتون کنم بیشتر

فصل عاشقی الی
۱,۷۱۱ پست
۴۸ مشترک
۳۰ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۶۱
مبنای تعداد هوادار رتبه ۴۲
مبنای تعداد ارسال رتبه ۴۱

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

حیف نیست بهار
از سر اتفاق بغلتد در دستم
آن وقت تو نباشى؟
-
-
-
-
-
-
-
-
-
مردن که خیلی راحته
اما زندگی نکردن
و مثل مرده متحرک
زندگی کردن خیلی ترسناکه
بازنشر کرده است.
-
-
همیشه کارایی بکن
که خودت میخوای
خودت دوست داری
نه دیگران میخوان
و دیگران دوست دارن
-